6. Outras publicacións

- “Murguía, o valedor de Galicia”, en Guía dos Libros Novos, nº 8, xuño de 1999, p. 5. (ver)

- “Murguía, a lembranza necesaria”, en Guía dos Libros Novos, nº 18, maio de 2000, p. 8. (ver)

- "Homenaxe ó patriarca", en Tempos Novos, nº 25, xuño de 1999, p. 73 (ver)

-"O Castelao total", en Tempos Novos, nº 46, marzo de 2001, p. 72. (ver)

- “Xulio Verne en Galiza: documentos, 1878”, en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 9, xaneiro-abril 2006, p. 9-15.

- "Lembranza da Sociedade El Valle del Oro", en A Voz do Masma, Mondoñedo, nº 9, setembro de 2006, p. 4. (ver)

- “Os nosos homes na Habana: memoria da sociedade El Valle de Oro”, en Búsola, Revista da Casa de Cultura do Concello do Valadouro, nº 2, 2006, p. 35-37. (ver)

- "Anexo biográfico", en Primeiro Congreso da Emigración Galega, edición facsimilar, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2006 (1ª edición 1956), p. 233 e ss. [En colaboración con Emilia García López] (ver)

- “A emigración galega a Cuba: o Centro Gallego da Habana”, en Alborada. Centro Galego de Barcelona, abril de 2007, p. 30-33. (ver)

- "Co proxecto común. O nacionalismo galego nos anos oitenta e noventa”, en En Movemento, nº 20, xullo 2009, p. 9.(ver)

- “Ramón Suárez Picallo na memoria”, en En Movemento, nº 23, outubro 2009, p. 17. (ver)

- "A celebración do Día da Patria", en En Movemento, nº 32, xullo 2010, p. 3. (ver)

- “Ramón Piñeiro”, en Os outros protagonistas. A historia descoñecida do XIX e XX, en culturagalega.org (ver)

- “Ben-Cho-Shey”, en Os outros protagonistas. A historia descoñecida do XIX e XX, en culturagalega.org (ver)

- “Andrea López Chao. Unha mestra galega na emigración”, en Álbum de Mulleres, culturagalega.org (ver)

- "Waldo Álvarez Insua. A voz de Galiza na Habana", en Álbum da emigración, culturagalega.org (ver)

- "A Constitución de 1812 e o nacemento da provincia de Lugo", en El Progreso, Lugo, 18 de marzo de 2012, p. 12-13. (ver)

- "Carlos Montenegro ou a vida como novela", en Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº 15, 2012, p. 167-170. (ver)

- "Ao rescate da memoria anarquista. Comentarios bibliográficos", en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 29-30, xaneiro-decembro de 2014, p. 127-134. (ver)

- "Don Celestino Cabarcos Suárez: poeta do Valadouro", en A Mariña-El Progreso, 2 de abril de 2015 (ver)

- "Lembranza de Xan de Masma" en A Mariña-El Progreso, 26 de abril de 2015 (ver)

- "Lembrando a Juan R. Álvarez" en A Mariña-El Progreso, 31 de maio de 2015 (ver)

- "O Estatuto galego na II República: a convocatoria do plebiscito", en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 31, xaneiro-xuño de 2015, p. 9-12. (ver)

- "De Vilacampa á Habana. Memoria de Joaquín Díaz Villar", en A Mariña-El Progreso, 8 de setembro de 2015 (ver)

- "Ramón Fernández Mato", en Álbum das Irmandades da Fala, consellodacultura.gal (2016) (ver)

- "Book publications and Galician emigrants to America", en Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (http://romanticnationalism.net) 2017 (ver)

- "Periodicals and Galician emigration to the Americas", en Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (http://romanticnationalism.net) 2017 (ver)

- BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R.: El levantamiento de 1846 y el nacimiento del galleguismo, Santiago de Compostela: Pico Sacro, 1977; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 36-36, xaneiro-decembro de 2017, p. 165-168. (ver)

- "Verbo do centenario das Irmandades da Fala: unha vizosa produción bibliográfica"; en  Murguía, Revista Galega de Historia, nº 36-36, xaneiro-decembro de 2017, p. 169-174. (ver)

- «Semblanza de la Editorial Nós (A Coruña, 1927 – Santiago, 1936)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED (ver)

-«Semblanza de Ánxel Casal Gosenge (A Coruña, 1885 – Teo, A Coruña, 1936)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED (ver)

- «Semblanza de la Colección Lar (A Coruña, 1924-1928)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED (ver)