5. Crítica e recensión de libros

- FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco: Cartas de Luis Seoane desde o exilio, Sada: Ediciós do Castro, 2002; en Estudios Migratorios, núms. 13-14, xuño-decembro de 2002, p. 378-381. (ver)

- ALVAJAR LÓPEZ-JEAN, Ana María: Soltando Lastre (memorias), Sada: Ediciós do Castro, 2002; en Estudios Migratorios, núms. 15-16, xaneiro-xuño de 2003, p. 353-356. (ver)

- CHAVES CUIÑAS, Antonio Manuel: Resol de ensueños para Arturo Cuadrado, Sada: Ediciós do Castro, 2004; en Estudos Migratorios, Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, nº 1 (2008), p. 311-313. (ver)

- FERNÁNDEZ NAVAL, Francisco X.: Respirar polo idioma (os galegos e Julio Cortázar), Ourense: Linteo, 2006; en Estudos Migratorios, Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, nº 2 (2008), p. 231-233. (ver)

- SUÁREZ PICALLO, Ramón: Años de formación política: selección de textos (1916-1931), DÍAZ, Hernán M. (Introdución, selección e notas), Bos Aires: Editorial Alborada, 2008; en Estudos Migratorios, Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, nº 1 (2009), p. 225-228. (ver)

- LOSA, Manuel: Catro historias de emigrantes, Vigo: Editorial Galaxia, 2009; en Estudos Migratorios, Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. III, nº 1 (2010), p.169-171.(ver)

- FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. / MATO, Alfonso (Coords.): Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia: autores anteriores a 1868, Sada: Ediciós do Castro, 2005; en Historia Agraria, nº 38, abril de 2006, p. 164-166. (ver)

- GRANDÍO SEOANE, Emilio (Editor): Anos de odio. Golpe, represión e Guerra Civil na provincia de Coruña (1936-1939), A Coruña: Deputación Provincial, 2007; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 13, maio-agosto de 2007, p. 124-125. (ver)

- MARX, Karl: La España revolucionaria, Madrid: Alianza Editorial, 2009; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 17-18, setembro de 2008-abril de 2009, p. 148-149. (ver)

- MORALES PÉREZ, Salvador E.: Almoina, un exiliado gallego contra la dictadura trujillista, Santo Domingo: Archivo General de la Nación, 2009; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 21-22, xaneiro-decembro de 2010, p. 113-115. (ver)

- DA ORDEN, María Liliana: Una familia y un océano de por medio. La emigración gallega a la Argentina: una historia a través de la memoria epistolar, Barcelona: Anthropos Editorial / Deputación Provincial da Coruña, 2010; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 25, xaneiro-xuño de 2012, p. 135-137. (ver)

- MASIDE, Carlos: Correspondencia [1928-1958]. Cartas inéditas e dispersas, Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago / Alvarellos Editora, 2015; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 33, xaneiro-xuño de 2016, p. 147-149. (ver)

- LOPO, Antón (Introdución e notas): Querido Eduardo. Cartas de Suárez Picallo a Blanco Amor, Santiago de Compostela: Chan da Pólvora, 2016; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 34, xullo-decembro de 2016, p. 151-153. (ver)

- AA.VV: Os nomes do terror. Galiza 1936: os verdugos que nunca existiron, Santiago de Compostela: Sermos Galiza, 2017; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 37, xaneiro-xuño 2018, p. 180-183. (ver)

- BERAMENDI, Justo: De provincia a nación. Historia do galeguismo político, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2007; en Madrygal, Revista de Estudios Gallegos, volume 11, 2008, p. 210-212. (ver)

- BARRAL MARTÍNEZ, Margarita: A visita de Isabel II a Galicia en 1858, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco / Consorcio de Santiago, 2012; en Madrygal, Revista de Estudios Gallegos, volume 16, 2013, p. 225-226. (ver)

- FREIRE CEDEIRA, Araceli: O monte é noso. As mulleres e a conflitividade social no medio rural galego durante o franquismo, Santiago de Compostela: Concello de Santiago de Compostela & Universidade de Santiago de Compostela, 2012; en Galicia 21. Journal of Contemporary Galician Studies, Issue E, 2013, p. 121-123. (ver)

- FRANCISCO, Andrés de (selección y prólogo): Guerra y emancipación. Abraham Lincoln & Karl Marx, Madrid: Capitán Swing Libros, 2013; en Contenciosa, Revista sobre violencia política, represiones y resistencias en la historia iberoamericana, nº 2, primeiro semestre 2014. (ver)

- STUCKI, Andreas: Las guerras de Cuba. Violencia y campos de concentración (1868-1898), Madrid: La esfera de los Libros, 2017; en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, nº 16, 2017, p. 250-254. (ver)

- ALONSO MONTERO, Xesús / VILLAR, Miro: Guerra civil e literatura galega (1936-1939), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2006; en Grial, nº 173, xaneiro-marzo de 2007, p. 125-126. (ver)

- GEMIE, Sharif: Galicia. A concise history, University of Wales Press, 2006; en Grial, nº 174, abril-xuño de 2007, p. 113-114. (ver)

- NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel / CAGIAO, Pilar (eds.): O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios, Sada: Ediciós do Castro, 2006; en Grial, nº 175, xullo-setembro de 2007, p. 132-133. (ver)

- FERREIRA DA CUNHA, Norberto: A autonomia galega na imprensa periódica portuguesa (1931-1936), Casa Museu de Monção / Universidade do Minho, 2007; en Grial, nº 176, outubro-decembro de 2007, p. 93-95. (ver)

- VILLARES, Ramón / BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón (ed.): Os símbolos de Galicia, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Real Academia Galega, 2007; en Grial, nº 178, abril-xuño de 2008, p. 100-101. (ver)

- MURADO, Miguel-Anxo: Otra idea de Galicia, Barcelona: Debate, 2008; en Grial, nº 179, xullo-setembro de 2008, p. 119-120. (ver)

- LOJO, María Rosa (Dir.), GUIDOTTI DE SÁNCHEZ, Marina, FARÍAS, Ruy: Los “gallegos” en el imaginario argentino. Literatura, sainete, prensa, A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2008; en Grial, nº 181, xaneiro-marzo de 2009, p. 117-118. (ver)

- REDONDO ABAL, Francisco Xavier: O fulgor e as tebras. As bibliotecas na Galiza da II República e a súa destrución durante a Guerra Civil, Ames: Edicións Laiovento, 2009; en Grial, nº 183, xullo-setembro de 2009, p. 135-137. (ver)

- VARIOS AUTORES: Ramón Suárez Picallo. A voz esquecida do galeguismo, Sada: Comisión Irmáns Suárez Picallo, 2009; en Grial, nº 185, xaneiro-marzo de 2010, p. 99-101. (ver)

- VARIOS AUTORES: O europeísmo en Ramón Piñeiro, Baiona: Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, 2009; en Grial, nº 186, abril-xuño de 2010, p. 120-121. (ver)

- LOSA ROCHA, Manuel: A Galicia de Montevideo. Unha biografía de Xesús Canabal, 1897-1985, Vigo: Editorial Galaxia, 2010; en Grial, nº 188, outubro-decembro de 2010, p. 110-111. (ver)

- MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Xurxo: Luís Soto. A xeira pola unidade galega, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2011; en Grial, nº 192, outubro-decembro de 2011, p. 118-119. (ver)

- GRANDÍO, Emilio (ed.): Vixiados. Represión, investigación e vixilancia na Galiza da Guerra Civil (1936-1939), Ames: Edicións Laiovento, 2011; en Grial, nº 194, abril-xuño de 2012, p. 83-84. (ver)

- FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo / PROXECTO NOMES E VOCES (EDS.): Memoria de guerra y cultura de paz en el siglo XX. De España a América, debates para una historiografía, Gijón: Ediciones Trea, 2012; en Grial, nº 196, outubro-decembro de 2012, p. 100-101. (ver)

- VELASCO SOUTO, Carlos F.: Franquismo serôdio e transiçom democrática na Galiza (1960-1981), Brión: Laiovento, 2013; en Grial, nº 198, abril-xuño de 2013, p. 103-104. (ver)

- CABRERA IGLESIAS, María Dolores / VILLANUEVA GESTEIRA, María Dolores (Eds.): Francisco Fernández del Riego. Vigo dende o corazón de Galicia, Vigo: Editorial Galaxia / Fundación Penzol, 2013; en Grial, nº 199, xullo-setembro de 2013, p. 93-94. (ver)

- MURADO, Miguel-Anxo: Outra idea de Galicia, Barcelona: Debate, 2013; en Grial, nº 201, xaneiro-marzo de 2014, p. 78-79. (ver)

- MURADO, Miguel-Anxo: La invención del pasado. Verdad y ficción en la historia de España, Barcelona: Debate, 2013; en Grial, nº 202, abril-xuño de 2014, p. 123-124. (ver)

- DIÉGUEZ CEQUIEL, Uxío-Breogán: Nacionalismo galego aquén e alén mar. Desarticulación, resistencia e rearticulación (1936-1975), Santiago de Compostela: Laiovento, 2015; en Grial, nº 208, outubro-decembro 2015, p. 96-97 (ver)

- ROMERO, Juan / FURIÓ, Antoni (Eds.): Historia de las Españas. Una aproximación crítica, Valencia: Tirant Humanidades, 2015; en Grial, nº 210, abril-xuño de 2016, p. 100-103 (ver)

- INSUA, Emilio Xosé: A nosa Terra é nosa! A xeira das Irmandades da Fala (1916-1931), A Coruña: Baía Edicións, 2016; en Grial, nº 213, xaneiro-marzo de 2017, p. 110-113 (ver)

- DIÉGUEZ CEQUIEL, Uxío-Breogán (Coord.): As Irmandades da Fala (1916-1931). Reivindicación identitaria e activismo socio-político-cultural no primeiro terzo do século XX, Santiago de Compostela: Laiovento, 2016; en Grial, nº 214, abril-xuño de 2017, p. 80-81 (ver)

- REI LEMA, Xosé María: Perfecto López. Un vimiancés na Galiza ideal, Vigo: Editorial Galaxia, 2018; en Grial, nº 220, outubro-decembro de 2018, p. 85-87 (ver)