4. Artigos en revistas

- "La instalación de los Subdelegados de Fomento en Galicia", en Historia Contemporánea, n.º 21, 2000, p. 627-650.

- "A UPG e os outros nacionalismos peninsulares (1964-1980)", en Grial, n.º 145, xaneiro-marzo de 2000, p.  101-125.

- "A xénese da provincia de Lugo, 1812-1833: Estado liberal e división provincial", en Lucensia, n.º 23, 2001, p. 213-230.

- "La transición al liberalismo: de las reformas administrativas a las reformas políticas (1823-1833)", en Ayer, n.º 44, 2001, p. 175-195.

- "A provincia de Lugo na alborada dunha nova época, 1833-1834", en Trienio. Ilustración y Liberalismo, n.º 39, 2002, p. 105-121.

- "A Subdelegación de Fomento na provincia de Lugo: José María Moscoso de Altamira, 1833-1834", en Revista Galega de Administración Pública (REGAP), nº 30, 2002, p. 97-128.

- "Aristócrata e revolucionario: notas biográficas do primeiro conde de Fontao, 1788-1854", en Estudios Mindonienses, n.º 18, 2002, p. 1213-1232.

- “Aproximación teórica a la Administración local del liberalismo en la primera mitad del siglo XIX”, en Cuadernos de Investigación Histórica, nº 21, 2004, p. 445-467.

- “O goberno da provincia na Constitución de 1812: unha aproximación aos primeiros Xefes Políticos de Galiza”, en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 5, setembro-decembro 2004, p. 101-116.

- “A instalación dos partidos xudiciais na provincia de Lugo: estado liberal e administración de xustiza”, en Estudios Mindonienses, n.º 22, 2006, p. 539-564.

- “A UPG e o PCG perante a Transicion á democracia”, en Murguía, Revista Galega de Historia, n.º 11, setembro-decembro 2006, p. 81-104. [En colaboración con Gustavo Hervella].

- “Cando o pasado é futuro: Historia e construción nacional na Galiza do século XIX”, en Madrygal, Revista de Estudios Gallegos, volume 12, 2009, p. 131-136.

- “La reivindicación de Galicia en la República Argentina: algunas notas sobre la movilización política de los emigrantes gallegos (1890-1936)", en Cuadernos de Investigación Histórica, nº 27, 2010, p. 383-419.

- "O Valadouro en Cuba: a sociedade El Valle de Oro da Habana", en Estudios Mindonienses, nº 29, 2013, p. 603-632.

- "No quise dar un viaje tan largo para tan poca aventura. Memoria do emigrante Joaquín Díaz Villar", en Lucensia, nº 52, 2016, p. 149-159.

- "A prensa e a edición de libros na emigración galega en América. Apuntamentos para a súa historia", en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 33, xaneiro-xuño 2016, p. 75-92.