3. Capítulos de libros

- "As primeiras eleccións do Estatuto Real na provincia de Lugo", en Documentos de Traballo do IDEGA, Historia-10, Universidade de Santiago de Compostela, 2001.

- "As referencias internacionais da UPG (1964-1980)", en Entre Nós. Estudios de Arte, Xeografía e Historia en homenaxe ó profesor Xosé Manuel Pose Antelo, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2001, p. 1.023-1.035.

- "Entre o vello e o novo: Administración liberal e Deputación Xeral do Reino de Galiza", en Homenaje a José García Oro: Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2002, p. 355-372.

- "A actividade exterior do Partido Socialista Galego, 1975-1980", en X Congreso de Novos Historiadores, Santiago de Compostela: Asociación Galega de Historiadores, 2002, p. 157-168.

- “Entre a barricada e o escano: o republicanismo galego durante o reinado de Isabel II (1834-1868)”, en GRANDÍO SEOANE, Emilio (Ed.): República e republicanos en Galicia, A Coruña: Ateneo Republicano de Galicia, 2006, p. 13-30 (notas p. 252-257).

- “Manuel Portela Valladares: liberal, demócrata e galeguista”, estudo introdutorio a PORTELA VALLADARES, Manuel: Ante el Estatuto, Sada: Ediciós do Castro, 2008, p. V-XVIII.

- “Os promotores dos primeiros diarios galegos: Diario de Santiago e Diario de la Coruña”, en LÓPEZ GARCÍA, Xosé e ANEIROS DÍAZ, Rosa: Primeiros diarios galegos (1808-1809). Estudos críticos, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008, p. 9-26.

- “O reitor Alejandro Rodríguez Cadarso a través da prensa local (1930-1933)”, en Catálogo da exposición Rodríguez Cadarso: un reitor para un país, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2008, p. 43-55.

- “¡Gallego!: Manuel Lugrís Freire na prensa”, en FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN, Carmen, GARCÍA NEGRO, María Pilar e RABUÑAL CORGO, Henrique (Editores): Congreso Manuel Lugrís Freire, A Coruña: Universidade da Coruña, 2009, p. 85-105. [En colaboración con Rosa Aneiros Díaz].

- “No abrente dunha nova xeira: o nacionalismo galego baixo o franquismo (1963-1975)”, en CAMPOY GARCÍA, Comba (Coordinadora): O nacionalismo galego nos seus programas políticos. O século XX, Santiago de Compostela: Fundación Galiza Sempre, 2009, p. 103-112.