2. Recensións e críticas dos libros

- Recensión de Xosé Ramón Veiga Alonso, na revista Hispania, LXV/1, nº 219, 2005, p. 365-368. (ver)

- Recensión de Fernando Molina Aparicio, na revista Historia Contemporánea, nº 29, 2005, p. 929-932. (ver)

- Reseña de Alfredo Iglesias, no suplemento "Faro da Cultura" do xornal Faro de Vigo, xoves, 27 de maio de 2004, p. IV. (ver)

- Recensión de Gustavo Hervella García, no dixital lg3 literatura, no portal web www.culturagalega.org, 3 de maio de 2004. (ver)

- Recensión de Gustavo Hervella García, no dixital lg3 literatura, no portal web www.culturagalega.org, 4 de marzo de 2008. (ver)

- Reseña de Xosé Antonio López Teixeira, no suplemento "Faro da Cultura" do xornal Faro de Vigo, xoves, 13 de marzo de 2008, p. V. (ver)