1. Libros

Política, eleccións e fidalgos: o réxime do Estatuto Real na provincia de Lugo, 1834-1836, Sada: Ediciós do Catro, 2004.

O Estatuto galego durante a II República, Sada: Ediciós do Castro, 2007.

Galicia siglo XX, Arteixo: La Voz de Galicia, 2005 [Ramón Villares (Dir.), redactores: Prudencio Viveiro Mogo, Xosé Ramón Fandiño, Emilia García López].

Ramón Suárez Picallo. Escolma de textos en galego, Santiago de Compostela: Concello de Sada / Consello da Cultura Galega, 2008 [selección e transcrición dos textos: Manuel Pérez Lorenzo, Francisco A. Pita Fernández, Emilia García López e Prudencio Viveiro Mogo].